Breuddwydio Ymwybodol

Breuddwydio Ymwybodol Arddangosfa wedi'i hysbrydoli gan weithiau Christine Penn a Frances Emma Richards. "Mae gan freuddwydion ymwybodol gyfatebiaethau â'n proses greadigol; wrth inni weithio, mae rhywle rhwng cadw a gollwng rheolaeth."  - Vicky Lindo a Bill Brookes 24/06/2023 - 24/09/2023 Yn 2020 gwahoddwyd Vicky Lindo (g.1980) a Bill Brookes (g.1980) gan yr Ysgol Gelf i wneud gwaith newydd a ysbrydolwyd… Read More

Richard Batterham a’i Gyfeillion

Ymroddodd Richard Batterham (1936-2021) i fyw bywyd hunangynhaliol gyda'i deulu yn Durweston, Dorset, gan dreulio ei amser yn garddio ac yn creu potiau bob dydd. Cyfeiriodd at ei ffordd o fyw fel 'tawelwch byw'. Roedd Batterham yn ymgymryd â phob cam o’r broses o greu ei grochenwaith ei hun, o brosesu clai amrwd i danio ei odyn ddringo dair siambr… Read More

YN EU HELFEN

YN EU HELFEN Tri seramegydd o Gymru yn cael eu hysbrydoli gan rymoedd byd natur. Beverley Bell Hughes Kim Colebrook Carine Van Gestel     14 Ionawr – 26 Mawrth 2023.   Pan oedd hi’n ifanc, arferai Beverley Bell Hughes fwynhau gwneud potiau pinsio clai, ond ni chafodd hyn ei annog yn ystod ei hyfforddiant yn Harrow yn y 1960au: roedd disgwyl iddi… Read More

150 o Flynyddoedd o Gerameg yn Aberystwyth

Rhodd, cymynrodd a chyllid y Casgliad Serameg ym Mhrifysgol Aberystwyth 1872-2022 Mae'r arddangosfa hon yn ddetholiad o'r rhoddion, y cymynroddion a'r pryniannau ar gyfer y Casgliad Cerameg sy’n dathlu pen-blwydd Prifysgol Aberystwyth yn 150 oed. Mae'r Casgliad Cerameg o bwysigrwydd cenedlaethol ac fe saif ochr yn ochr â chasgliadau cerameg stiwdio eraill yn y V&A a’r Ganolfan Celf Gerameg yn… Read More

Paul Scott: New American Scenery

    Mae Paul Scott yn adnabyddus am ei waith heriol a gwleidyddol. Mae'n defnyddio llestri bwrdd wedi'u hargraffu â troslun, gyda dyluniadau cyfarwydd fel y patrwm helyg glas, i wneud sylwadau ar ein bywyd a'n hamseroedd ni. Mae'r arddangosfa hon yn cynnwys crochenwaith a ysbrydolwyd gan y 'llestri troslun Americanaidd' fel y'u gelwir, a wnaed yn y 19eg ganrif… Read More

Zoe Preece: In Reverence

Mae Zoe Preece, artist o Gaerdydd, wedi creu cyfres o wrthrychau domestig arferol, wedi'u cerfio'n fanwl â llaw o borslen, neu o blastr wedi'i durnio ar durn (peiriant sy'n troelli'n gyflym iawn, ac y gellir ei ddefnyddio i gerfio plastr). Mae'r gwrthrychau bregus hyn sydd wedi'u saernïo'n wych yn ceisio cyfleu agweddau anghyffyrddadwy, annifyrrol a bregus bywyd domestig. Caiff offer… Read More

PAUL WEARING Fflwcs ac Osgo

Oriel Cerameg Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth 16/10/2021-08/01/2022   Arddangosfa yw fflwcs ac osgo o waith newydd sy’n deillio o’m prosiect Material Matters i, wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r corf o waith a arddangosir yn datgelu datblygiadau allweddol yn fy arfer i ers Gorffennaf 2019 pan oeddwn yn breswylydd yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth, lle bûm yn fy ymdrwytho fy hun… Read More

TU HWNT I’R DROELL: Cerameg Gerfluniol o Gasgliad Cerameg Prifysgol Aberystwyth

Mehefin 21 June– Medi 26 September, 2021 Yn 2019, gwahoddwyd yr Ysgol Gelf i gymryd rhan mewn prosiect cerfluniau, a drefnwyd gan yr elusen Art UK, i ddigideiddio 170,000 o gerfluniau mewn casgliadau cyhoeddus a’u gwneud yn hygyrch ar-lein. Gofynnwyd i’r Ysgol Gelf gyflwyno rhestr o gerfluniau o’r casgliadau i’w hystyried, gan ddilyn canllawiau Art UK. Ysgogwyd tipyn o drafod… Read More

Craffu ar y Casgliad Crochenwaith: Crochenwaith a grëwyd gan Artistiaid Duon.

Golwg ar Gerameg: Cynrychioli crochenwyr du yng Nghasgliad Cerameg Prifysgol Aberystwyth Ffurfiwyd y Casgliad Cerameg ym Mhrifysgol Aberystwyth ar yr adeg yr oedd y mudiad crochenwaith stiwdio yn datblygu ym Mhrydain rhwng y ddau Ryfel Byd. Yng nghanon celfyddyd Orllewinol y cyfnod, roedd darnau cerameg Affricanaidd yn dal i gael eu gweld i raddau helaeth fel gwrthrychau ethnograffig yng nghyd-destun… Read More