SIMPLICITY AND COMPLEXITY: JIN EUI KIM

  SIMPLICITY AND COMPLEXITY  JIN EUI KIM    Gan weithio rhwng y ddau gysyniad, rhith a realiti, mae'r artist cerameg, Jin Eui Kim, yn archwilio sut gall ein canfyddiad o wrthrychau tri dimensiwn gael eu trin drwy ddefnyddio tôn a gwahanol drefniadau clai.    Ar gyfer yr arddangosfa solo hon, Simplicity and Complexity, mae Jin Eui wedi creu cyfres o… Read More

Wrth i Ddau Fyd Wrthdaro: Cerameg Stiwdio a’r Ffatri

O gyfnod y Chwyldro Diwydiannol, gweithwyr crefftus fyddai’n gwneud y cerameg a gynhyrchwyd mewn ffatrïoedd. Câi’r gwaith ei rannu'n dasgau - paratoi clai, llunio, castio slip, addurno, a thanio - a hynny’n aml mewn amodau peryglus ac am gyflog pitw. Ddechrau’r 20fed ganrif credai crochenwyr stiwdio mai'r crochenydd ei hun ddylai fod yn gyfrifol am bob cam o’r cynhyrchu, gan… Read More

Walter Keeler

Mae Walter Keeler yn grochenydd byd-enwog ac mae’n creu darnau defnyddiol sy'n archwilio’r potensial cerfluniol mewn dylunio ymarferol. Mae ei ddiddordeb mewn potiau yn hanu o’i blentyndod pan fyddai'n chwilota ynghanol y mwd ar hyd glannau llanw Afon Tafwys. Mae'r darnau o gerameg y deuai ar eu traws wedi ennyn ei frwdfrydedd dros hen botiau, ac yn isganfyddol, daethant yn… Read More

Breuddwydio Ymwybodol

Breuddwydio Ymwybodol Arddangosfa wedi'i hysbrydoli gan weithiau Christine Penn a Frances Emma Richards. "Mae gan freuddwydion ymwybodol gyfatebiaethau â'n proses greadigol; wrth inni weithio, mae rhywle rhwng cadw a gollwng rheolaeth."  - Vicky Lindo a Bill Brookes 24/06/2023 - 24/09/2023 Yn 2020 gwahoddwyd Vicky Lindo (g.1980) a Bill Brookes (g.1980) gan yr Ysgol Gelf i wneud gwaith newydd a ysbrydolwyd… Read More

Richard Batterham a’i Gyfeillion

Ymroddodd Richard Batterham (1936-2021) i fyw bywyd hunangynhaliol gyda'i deulu yn Durweston, Dorset, gan dreulio ei amser yn garddio ac yn creu potiau bob dydd. Cyfeiriodd at ei ffordd o fyw fel 'tawelwch byw'. Roedd Batterham yn ymgymryd â phob cam o’r broses o greu ei grochenwaith ei hun, o brosesu clai amrwd i danio ei odyn ddringo dair siambr… Read More

YN EU HELFEN

YN EU HELFEN Tri seramegydd o Gymru yn cael eu hysbrydoli gan rymoedd byd natur. Beverley Bell Hughes Kim Colebrook Carine Van Gestel     14 Ionawr – 26 Mawrth 2023.   Pan oedd hi’n ifanc, arferai Beverley Bell Hughes fwynhau gwneud potiau pinsio clai, ond ni chafodd hyn ei annog yn ystod ei hyfforddiant yn Harrow yn y 1960au: roedd disgwyl iddi… Read More

150 o Flynyddoedd o Gerameg yn Aberystwyth

Rhodd, cymynrodd a chyllid y Casgliad Serameg ym Mhrifysgol Aberystwyth 1872-2022 Mae'r arddangosfa hon yn ddetholiad o'r rhoddion, y cymynroddion a'r pryniannau ar gyfer y Casgliad Cerameg sy’n dathlu pen-blwydd Prifysgol Aberystwyth yn 150 oed. Mae'r Casgliad Cerameg o bwysigrwydd cenedlaethol ac fe saif ochr yn ochr â chasgliadau cerameg stiwdio eraill yn y V&A a’r Ganolfan Celf Gerameg yn… Read More

Paul Scott: New American Scenery

    Mae Paul Scott yn adnabyddus am ei waith heriol a gwleidyddol. Mae'n defnyddio llestri bwrdd wedi'u hargraffu â troslun, gyda dyluniadau cyfarwydd fel y patrwm helyg glas, i wneud sylwadau ar ein bywyd a'n hamseroedd ni. Mae'r arddangosfa hon yn cynnwys crochenwaith a ysbrydolwyd gan y 'llestri troslun Americanaidd' fel y'u gelwir, a wnaed yn y 19eg ganrif… Read More

Zoe Preece: In Reverence

Mae Zoe Preece, artist o Gaerdydd, wedi creu cyfres o wrthrychau domestig arferol, wedi'u cerfio'n fanwl â llaw o borslen, neu o blastr wedi'i durnio ar durn (peiriant sy'n troelli'n gyflym iawn, ac y gellir ei ddefnyddio i gerfio plastr). Mae'r gwrthrychau bregus hyn sydd wedi'u saernïo'n wych yn ceisio cyfleu agweddau anghyffyrddadwy, annifyrrol a bregus bywyd domestig. Caiff offer… Read More