Tanio | Ignite

DATGANIAD I’R WASG Tanio | Ignite (Prosiect Deori 1) 11eg Ionawr – 15fed Mawrth 2020 Yr Oriel Cerameg, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Aberystwyth, SY23 1DE     Cychwynnwyd y Prosiect Deori er mwyn rhoi cyfle i wneuthurwyr newydd astudio darnau allweddol o Gasgliad Cerameg y Brifysgol ac i greu gwaith newydd wrth ymateb iddo. Estynnwyd gwahoddiad agored i artistiaid. Y… Read More

Road to Discovery – Ceramics from Uzbekistan

Llwybr Darganfyddiad - Serameg o Uzbekistan Oriel Serameg 22 Mehefin - 26 Awst 2019 Mae'r arddangosfa hon yn dangos enghreifftiau cyfoes o waith o'r saith ardal sy'n cynhyrchu crochenwaith yn Uzbekistan. Mae'n ystyried treftadaeth gyfoethog Uzbekistan mewn cynhyrchu serameg ochr yn ochr â thraddodiadau crochenwaith gwerin Cymreig megis crochenwaith slip Bwcle ac Ewenni sydd yng Nghasgliad Serameg Prifysgol Aberystwyth. Llwybr… Read More

The World at Our Fingertips

Y Byd ar Flaenau ein Bysedd 15 Mehefin - 13 Gorffennaf 2019 Yr Hen Goleg, Aberystwyth Ar agor: Dydd Llun - Dydd Gwener 8am-7pm, Sadwrn 10am-4pm Arddangosfa yn cynnwys gweithiau yn y casgliad a gafwyd drwy'r Ŵyl Serameg Ryngwladol dros y 30 mlynedd diwethaf Ers 1987, bu'r Casgliad yn caffael gwaith o'r Ŵyl Gerameg Ryngwladol a gynhelir bob yn ail… Read More

Kate Haywood: The Language of Clay – Traces

Mae ffurfiau porslen coeth Kate Haywood yn hyderus ac yn gain yr un pryd. Wedi’u gwneud â sylw craff i fanylion, bydd pob ffurf yn fanwl gywir ac yn goeth. Mae gan Kate awch am wrthrychau, weithiau’n wrthrychau i afael ynddynt, gwrthrychau o’r gorffennol yn aml. Bydd yn chwilio casgliadau amgueddfeydd ac yn ymchwilio archifau i nodi darnau chwilfrydig a… Read More

Justine Allison: The Language of Clay – Shifting Lines

                          Mae seramegau Justine Allison wedi’u gwneud yn gelfydd, maen nhw’n ddrudfawr i’w cyffwrdd ac yn hyfrydwch i’r llygad. Yr Athro Moira Vincentelli Mae Justine â’i hiaith clai ei hun. Yn cydbwyso rhwng ymarferol a cherfluniol mae ei harfer serameg yn gyfoethog ac yn wreiddiol. Gyda dealltwriaeth ddwys… Read More

Chwarae Teg/Fair Play

  100 Mlynedd o Fenywod mewn Serameg Arddangosfa yn dathlu'r 100 mlynedd diwethaf o fenywod yn gwneud a dylunio serameg ym Mhrydain, yn cynnwys gwaith o Gasgliad Serameg Prifysgol Aberystwyth. Gwiriwch ddyddiadur Canolfan y Celfyddydau neu www.ceramics-aberystwyth.com i gael y newyddion diweddaraf am gyflwyniadau a digwyddiadau. 20 Hydref 2018 - 13 Ionawr 2019 Crochenwaith Stiwdio Cynnar Mae’r arddangosfa hon yn… Read More

Not Just for Pretty: Robyn Cove mewn perthynas â | in relation to Michael Cardew

  Oriel Cerameg | Ceramic Gallery Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre Gorffennaf 21 July – Hydref 7 October 2018 Mae'r prosiect ‘Not Just for Pretty’ wedi rhoi imi gyfle i bwyso a mesur rhinweddau ymarferol ac addurniadol crochenwaith Michael Cardew. Drwy astudio'r potiau sydd yng Nghasgliad Ann Carr gallaf weld sut y gwnaeth Cardew ddatblygu ei waith. Mae dylanwadau… Read More

Chaos, Flow, Meander

Gweithiau o’r Casgliad Cerameg a ysbrydolwyd gan ffurfiau naturiol. Oriel Cerameg | Ceramic Gallery Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre Mai 5 May – Gorffennaf  15 July 2018   Gordon Baldwin Alan & Ruth Barrett Danes Beverley Bell Hughes Christine Constant Thiébaut Chagué Marianne Rahneberg Richard Slee Geoffey Swindell Mary White   “O bopeth y gellid ei ddychmygu am fyd… Read More

Billy Adams: Transitions

  Yr Oriel Gerameg 3 Chwefror - 22 Ebrill Mae gwaith y ceramegydd Billy Adams i'w cael mewn llawer o gasgliadau preifat bedwar ban byd. Mae'n un o Gymrodyr Cymdeithas y Crochenwyr Crefft. Mae ei waith yn archwilio ac arbrofi ar agweddau ar y tirlun: “Mae arwynebau creigiog fy ffurfiau ceramig yn fwrlwm o liwiau byw a natur ac wedi'u… Read More

TERRY BELL-HUGHES

Tachwedd 11 November 2017 - Ionawr 21 January 2018 (wedi cau 24/12/2017-01/01/2018) Mae Terry Bell-Hughes yn wˆ r diymhongar sydd wedi dilyn gyrfa bortffolio fel crochenydd ac athro yng Ngogledd Cymru am ddeugain mlynedd. Mae wedi glynu’n dynn wrth y gwerthoedd a gyflwynwyd iddo yn gyntaf ar y cwrs crochenwaith yn Harrow yn y ’60au ac mae’n cynhyrchu crochenwaith swyddogaethol… Read More