Walter Keeler

“Rwy’n gwneud pethau defnyddiol fel mygiau a jygiau sy’n dod â phleser a diddanwch i fywyd bob dydd. Mae rhai potiau’n cael eu ffurfio fel cerfluniau, gan chwarae ag elfennau, deunyddiau a phrosesau ‒ mae hyn yn arwain at ddarnau rhyfeddol sy’n herio’u defnyddwyr i wneud iddynt weithio. Rwy’n gobeithio bod fy nghrochenwaith yn dod â hiwmor a phleser synhwyraidd… Read More

HWYL GREADIGOL I’R TEULU 2023

Mae’r Oriel Serameg yn trefnu sesiynau celf a chrefft i deuluoedd, yn seiliedig ar themâu ac arddangosfeydd o fewn Casgliad Serameg sylweddol Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth. Cynhelir gweithgareddau yn yr Oriel Cerameg i lawr y grisiau yng Nghanolfan y Celfyddydau unwaith y mis tan fis Mawrth. Does dim angen archebu lle dim ond galw heibio rhwng 10am a 1pm. Mae’r… Read More

Gweithdy a dosbarth meistr gyda Paul Wearing.

Gweithdy a dosbarth meistr gyda Paul Wearing. Dydd Gwener, 10 Rhagfyr 2021 10.30 am - 3.30 pm, gydag egwyl am ginio Pris: £40, gan gynnwys deunyddiau a'r tanio Am ddim i bobl ddigyflog ac aelodau o'r cynllun Hynt Y Stiwdio Gerameg, Canolfan y Celfyddydau, Prifysgol Aberystwyth Ceramegydd yw Paul Wearing, sy'n gweithio yn rhan o grŵp cydweithredol Fireworks Clay Studios… Read More

HWYL CREADIGOL I DEULUOEDD 2021

Mae’r Oriel Serameg yn cynnal sesiynau celf a chrefft i deuluoedd, yn seiliedig ar themâu ac arddangosfeydd yng Nghasgliad Serameg trawiadol Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth. Mae’r gweithgareddau hyn am ddim a chânt eu cynnal fel arfer ar ddydd Sadwrn olaf y mis, o fis Medi hyd fis Mawrth. Bydd y gweithgareddau’n para  rhwng 30 a 45 munud ac maent yn… Read More