Gweithgaredd i’r Teulu

Chwarae a Dysgu yn eich cartref

Dyma rai syniadau ar gyfer cael plant oed 3-7 a’u teuluoedd i ddysgu gyda’i gilydd.

Gallech hefyd gael syniadau am weithgareddau celf a chrefft cryno i’w gwneud gartref yn ein Pecyn Cymorth ar gyfer Dysgu fel Teulu. Cynlluniwyd hyn i addysgwyr mewn amgueddfeydd ac orielau ond gall rhieni a gofalwyr hefyd ei ddefnyddio. Rhowch wybod i ni sut hwyl rydych chi’n ei gael ac anfonwch ddarluniau o’ch creadigaethau atom ac fe’u rhown ni nhw ar dudalen Facebook yr Ysgol.

Gêm Mi Wela i (â’m llygad bach i…)


HWYL GREADIGOL I’R TEULU 2020

Bydd yr Oriel Cerameg yn cynnal sesiynau celf a chrefft i deuluoedd, wedi eu seilio ar themâu ac arddangosfeydd sydd yng Nghasgliad Cerameg nodedig yn yr Ysgol Gelf, Prifysgol Aberystwyth. Fel arfer cynhelir y gweithgareddau hyn ar Ddydd Sadwrn olaf y mis yn yr Oriel Cerameg ar lawr gwaelod Canolfan y Celfyddydau. Does dim angen archebu lle dim ond galw heibio rhwng 10am a 1pm. Codir tâl gwirfoddol bychan am gostau’r deunydd (fel arfer £1 y plentyn, am ddim i oedolion) a bydd digwyddiadau yn rhedeg am 30-45 munud ac yn addas i deuluoedd a phlant o 3 oed a hŷn.

Gobeithiwn ailgydio yn ein rhaglen ym mis Medi 2020

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Louise Chennell, loc@aber.ac.uk, Ffôn: 01970 622192