Gweithgaredd i’r Teulu

HWYL CREADIGOL I DEULUOEDD 2022

Mae’r Oriel Serameg yn cynnal sesiynau celf a chrefft i deuluoedd, yn seiliedig ar themâu ac arddangosfeydd yng Nghasgliad Serameg trawiadol Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth. Mae’r gweithgareddau hyn am ddim a chânt eu cynnal fel arfer ar ddydd Sadwrn olaf y mis, o fis Medi hyd fis Mawrth. Bydd y gweithgareddau’n para  rhwng 30 a 45 munud ac maent yn addas ar gyfer teuluoedd a phlant tair oed a hŷn. Eleni bydd rhai o’r gweithgareddau’n cael eu cynnal yn ystafell 2-D Canolfan y Celfyddydau fel y gallwn ddilyn y canllawiau diogelwch o ran COVID-19. Gallwch archebu eich lle trwy’r Swyddfa Docynnau a rhaid i un rhiant/gofalwr fod yn bresennol ar gyfer pob teulu.

Ionawr 29ain: Gwlithod a Malwod (10yb, 11yb, 12yp)

Chwefror 26ain: Llestri glas a gwyn (10yb, 11yb, 12yp)

Mawrth 26ain: Gerddi cwpan te (10yb, 11yb, 12yp)

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r:

SWYDDFA DOCYNNAU: 01970 62 32 32

Louise Chennell, loc@aber.ac.uk, Ffôn: 01970 622192

Chwarae a Dysgu yn eich cartref

Dyma rai syniadau ar gyfer cael plant oed 3-7 a’u teuluoedd i ddysgu gyda’i gilydd.

Gallech hefyd gael syniadau am weithgareddau celf a chrefft cryno i’w gwneud gartref yn ein Pecyn Cymorth ar gyfer Dysgu fel Teulu. Cynlluniwyd hyn i addysgwyr mewn amgueddfeydd ac orielau ond gall rhieni a gofalwyr hefyd ei ddefnyddio. Rhowch wybod i ni sut hwyl rydych chi’n ei gael ac anfonwch ddarluniau o’ch creadigaethau atom ac fe’u rhown ni nhw ar dudalen Facebook yr Ysgol.

Gêm Mi Wela i (â’m llygad bach i…)