CERAMEG YNG NGHYFNOD Y CYFYNGU

Dyma arddangosfa ar-lein sy’n defnyddio potiau o’r Casgliad Cerameg i gyfleu rhai o brofiadau’r cyfnod o gyfyngiadau symud. Mae croeso ichi awgrymu gwaith o’r casgliad y gellid ei gynnwys yn yr arddangosfa hon, felly mynnwch gip ar y casgliad a rhowch wybod inni.

Os ydych chi neu unrhyw un yr ydych yn ei adnabod yn cael trafferth ymdopi ag effeithiau’r cyfyngu, gall y mudiadau isod gynnig cymorth a chyngor ichi:

Anxiety UK

Hafal (wales)

Mental Health UK

Mind

Young Minds

Work from the Ceramic Collection featured in this exhibition

Leave a Reply

Your email address will not be published.