Diweddariad Coronavirus

Bydd yr Oriel Gerameg yng Nghanolfan Gelfyddydau Aberystwyth ar gau o 17 Mawrth 2020 am gyfnod amhenodol yn dilyn argymhellion gan y llywodraeth. Bydd yr Ysgol Gelf ar gau i’r cyhoedd hefyd.
Mae iechyd a diogelwch ein hymwelwyr a’n staff yn hollbwysig.
Byddwn yn cyhoeddi dyddiadau ailagor ar ein gwefannau a’n tudalennau cyfryngau cyhoeddus (dolenni Facebook a Twitter ar frig y dudalen hon)

Rydyn ni’n dal ar agor ar-lein! Gallwch weld y Casgliad Cerameg fan hyn yn ogystal ag arddangosfeydd diweddar yn dangos darnau crochenwaith o’r casgliad sydd gennym. Hefyd, bydd staff yn gweithio eu horiau arferol i ateb ymholiadau e-bost. Cysylltu â ni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *